درباره مادر حال حاضر جمع كثيري از مراكز درماني و بهداشتي سراسر كشور در خانواده مصرف كنندگان محصولات اين شركت قرار دارند.

واحد تحقیق و توسعه شرکت رضاراد  همواره در جهت نيل به دستيابی محصولات با کيفيت ، متنوع و  مورد نياز بازار , گام بر می دارد .

این واحد متشکل از داروسازان , پزشکان ، پرستاران , کارشناسان شيمی و ميکروبيولوژی می باشد.

واحد تحقیق و توسعه از دو بخش تشکیل شده است :

  • بخش توسعه و طراحی فرمولاسیون
  • بخش مستندسازی